הסדרי נגישות בסניפי רי/מקס ישראל
ניתן להוריד את הטבלה כאן

* הכניסה למשרד, המעברים והחדרים בתוכו עומדים בכל דרישות הדין הקיימות בעניין נגישות.

** מידע הנמסר לכלל הציבור ומידע הנמסר באופן פרטני, על אודות השירות, יימסר לבקשת אדם עם מוגבלות,
באופן שיבטיח לו נגישות למידע ולקבלת השירות, בהתאם להוראות כל דין